Merkezi Sitem

MERKEZİ PLASTİK HAMMADDE HAZIRLAMA ve BESLEME SİSTEMLERİ

Günümüz Türkiyesinde hammaddeden maksimum tasarruf sağlamak gerek şarttır. Çünkü hammadde fiyatlarının ciddi artışı hammaddenin en efektif ve tasarruflu şekilde kullanılmasına yol açmıştır. Bu vesile ile merkezi besleme otomasyonu sayesinde hammad- deden kayıpsız şekilde üretim yapılabilir. Yapılacak olan yatırımda çok kısa bir sürede kendini amorti etmiş olacaktır.

Merkezi Sistemin Avantajları;

  • Optimum seviyede alan kullanımı
  • Karışıklık tehlikesi olmadan merkezi malzeme yönetimi
  • Daha az personel ile maliyet tasarrufu
  • Makine ve boru hatlarında malzeme kalmaması sebebiyle temiz ve sorunsuz üretim
  • Kısa amortisman süresi
  • Kurutma ve merkezi mikserlerin kolay entegrasyonu
  • Merkezi hammadde kontrol sistemi
  • Kesintisiz Üretim
  • Modüler yapı sayesinde sistemin genişletilebilmesi mümkün